Điều này xảy ra do hệ thống đang cập nhật thông tin về khuyến mãi.
Nếu cần thanh toán gấp, bạn vui lòng thực hiện lại giao dịch khác mà không sử dụng voucher hoặc sử dụng voucher vào thời điểm khác nhé.