Nếu bạn nhận được thông báo hoàn Ví ZaloPay nhưng bạn không thấy số dư được cộng thêm, bạn hãy đăng xuất và đăng nhập lại tài khoản. Ở 1 số thời điểm do ảnh hưởng của đường truyền mạng nên số dư có thể hiển chị chậm hơn vài phút, mong bạn thông cảm đợi thêm.

Số dư ví sau khi được hoàn tiền sẽ được hiển thị ở màn hình chi tiết giao dịch. Nếu số dư ở Trang chủ Ví ZaloPay không khớp với số dư hiển thị ở màn hình chi tiết giao dịch, có thể bạn có thực hiện 1 giao dịch thanh toán bằng số dư Ví. Thông tin thanh toán sẽ được hiển thị ở lịch sử giao dịch để bạn thuận tiện kiểm tra lại.