Nếu bạn hủy đơn thành công tại Baemin thì ZaloPay và Baemin sẽ nhanh chóng hoàn tất yêu cầu hủy đơn và hoàn tiền của bạn. Bạn hãy theo dõi trong vòng 3 ngày, nếu sau khoảng thời gian này bạn chưa nhận được thông báo hoàn tiền từ ZaloPay hãy bấm gửi yêu cầu để nhận được hỗ trợ cho bạn nhé.
Nếu bạn nhận được thông báo hoàn tiền của ZaloPay nhưng chưa nhận được tiền hoàn hãy tham khảo thêm hướng xử lý tại đây nhé