Giao dịch của bạn không thành công do tài khoản ZaloPay của bạn đã từng thanh toán và sử dụng mã khuyến mãi dành cho khách hàng mới của BAEMIN 
Bạn hãy thực hiện lại giao dịch khác mà không sử dụng khuyến mãi giúp ZaloPay nhé.