- Nếu người nhận chưa có tài khoản ZaloPay, người nhận phải bấm đồng ý nhận tiền trong khung chat Zalo giữa họ và bạn thì mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu người nhận chưa bấm đồng ý nhận tiền, trong 24h giờ, số tiền này sẽ tự động được hoàn về ví ZaloPay của bạn.
- Bạn sẽ không được cộng lượt nếu chuyển tiền cho những người bị hạn chế tham gia chương trình.