Các mảnh tem khi chưa đổi qua các tuần vẫn sẽ được giữ nguyên và chỉ hết hạn khi chương trình kết thúc.