Có thể thu thập các mảnh Tem bằng cách vượt qua các màn chơi, đặc biệt là màn chơi Tây Bắc để có cho mình 01 Tem vàng hoàn chỉnh khi kết thúc thành công màn chơi bạn nhé!