Liên kết ngân hàng của bạn không thành công do số điện thoại đăng ký ZaloPay không trùng với số điện thoại bạn đã đăng ký ở ngân hàng.

Để có thể liên kết ngân hàng vào ZaloPay, bạn vui lòng liên hệ tổng đài hoặc đến quầy giao dịch của ngân hàng để được hỗ trợ: đổi số điện thoại đăng ký ở ngân hàng trùng với số điện thoại ví ZaloPay.

Nếu bạn không thể đổi số điện thoại tại ngân hàng, bạn có thể sử dụng tính năng đổi số điện thoại của ví ZaloPay theo hướng dẫn tại đây.