Giao dịch của bạn không thành công do thẻ hiện không hoạt động hoặc chưa được đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến.
Để có thể liên kết vào ZaloPay và thực hiện giao dịch, thẻ ngân hàng cần được đăng ký 2 dịch vụ: Internet Banking và Thanh toán trực tuyến (hoặc 1 dịch vụ tương đương).


Bạn vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ bạn sử dụng để kiểm tra tình trạng hoạt động của thẻ hoặc đăng ký thêm dịch vụ Thanh toán trực tuyến. Sau khi đăng ký thành công, bạn có thể thực hiện lại thao tác liên kết giúp ZaloPay nhé.