Liên kết ngân hàng của bạn không thành công do ZaloPay không nhận được thông tin phản hồi từ hệ thống ngân hàng. Bạn vui lòng kiểm tra lại dịch vụ bảo mật khi thanh toán trực tuyến 3D Secure của thẻ có đang hoạt động bình thường không, hoặc bạn có nhập OTP chính xác không.

Trường hợp bạn không nhận được OTP, hãy liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để kiểm tra tình trạng số điện thoại đăng kí nhận OTP hoặc thử lấy lại OTP ở các ứng dụng của các ngân hàng theo cách sau:
  • Đối với thẻ phát hành bởi HDBank, vui lòng truy cập vào ứng dụng Mobile Banking HDbank để lấy OTP.
  • Đối với thẻ phát hành bởi Sacombank, vui lòng truy cập vào ứng dụng mSign để lấy OTP.
  • Đối với thẻ phát hành bởi TPBank , vui lòng truy cập vào ứng dụng TPBank Mobile để lấy OTP eToken.
  • Đối với thẻ phát hành bởi PublicBank VietNam, vui lòng truy cập vào ứng dụng PBVNSmartOTP để lấy OTP.
  • Đối với thẻ phát hành bởi Shinhan bank, vui lòng truy cập vào ứng dụng SOL VN để lấy OTP.
  • Đối với thẻ phát hành bởi WOORI bank, vui lòng truy cập vào ứng dụng Mobile OTP để lấy OTP
Trường hợp thẻ vẫn hoạt động bình thường nhưng không thực hiện được giao dịch, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp ngân hàng phát hành thẻ để được kiểm tra chi tiết nguyên nhân và hướng xử lý, sau đó thực hiện lại giao dịch vào thời điểm khác giúp ZaloPay nhé.