Thao tác liên kết thẻ của bạn không thành công do thẻ ngân hàng chưa được kích hoạt, không hoạt động hoặc ngân hàng từ chối giao dịch. Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp ngân hàng phát hành thẻ để kiểm tra nguyên nhân và hướng xử lý, sau đó thực hiện lại giao dịch khác nhé.