Giao dịch của bạn không thành công do đã nhập sai mã OTP nhiều lần. Bạn vui lòng thực hiện lại giao dịch khác và nhập chính xác thông tin OTP để hoàn tất giao dịch.

Mật khẩu xác thực giao dịch thanh toán trực tuyến OTP là thông tin do ngân hàng gửi qua tin nhắn đến số điện thoại đăng ký với ngân hàng. Do đó, trường hợp bạn thực hiện giao dịch nhưng không nhận được tin nhắn OTP hoặc đã nhập đúng nhưng không hoàn tất được giao dịch, xin vui lòng liên hệ trực tiếp ngân hàng bạn sử dụng để được kiểm tra và hỗ trợ chi tiết giúp ZaloPay nhé.