ZaloPay kiểm tra giao dịch của bạn không thành công do tình huống phát sinh từ phía ngân hàng. Bạn vui lòng liên hệ ngân hàng bạn đang sử dụng để kiểm tra thêm nguyên nhân và hướng xử lý, sau đó thực hiện lại giao dịch vào thời điểm khác giúp ZaloPay nhé.