Giao dịch của bạn không thành công do ngân hàng phát hành thẻ từ chối giao dịch. Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp ngân hàng để kiểm tra chi tiết nguyên nhân và hướng xử lý, sau đó thực hiện lại giao dịch vào thời điểm khác.

Nếu giao dịch không thành công mà tài khoản ngân hàng của bạn đã bị trừ tiền, xin hãy yên tâm vì ngân hàng sẽ chủ động tra soát và hoàn tiền trong 3-5 ngày làm việc (không tính thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ) nếu thẻ bạn sử dụng là thẻ Debit, hoặc hoàn tiền trong kỳ sao kê tiếp theo nếu là thẻ Credit. Bạn hãy kiểm tra lại sao kê ngân hàng sau khoảng thời gian này giúp ZaloPay nhé.