Giao dịch của bạn không thành công do thẻ ngân hàng đang ở trạng thái không giao dịch được. Bạn vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ của bạn để được tư vấn chi tiết hướng xử lý, sau đó thực hiện lại giao dịch khác.
Trường hợp bạn vừa chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ gắn chip, xin hãy huỷ liên kết thẻ trên ZaloPay và liên kết lại để khắc phục vấn đề.