Giao dịch của bạn không thành công do thẻ/tài khoản ngân hàng của bạn đang bị tạm khoá, ngừng hoạt động hoặc vừa được chuyển từ thẻ từ sang thẻ gắn chip. Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp ngân hàng để kiểm tra chính xác nguyên nhân và hướng xử lý. Sau khi được mở khoá, bạn có thể thực hiện lại giao dịch khác nhé.