Giao dịch của bạn không thành công do ngân hàng phản hồi là số thẻ/ số tài khoản ngân hàng không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra số thẻ/ số tài khoản và liên kết lại.
Nếu bạn đã nhập đúng thông tin nhưng vẫn bị lỗi thì vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ của bạn để được tư vấn chi tiết hướng xử lý, sau đó thực hiện lại giao dịch khác.