Giao dịch của bạn không thành công do thẻ chưa đăng ký dịch vụ Internet Banking hoặc Ebank.
Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp ngân hàng phát hành thẻ của bạn để đăng ký dịch vụ Internet Banking và dịch vụ Thanh toán trực tuyến. Sau khi đăng ký thành công các dịch vụ trên, bạn vui lòng thực hiện lại giao dịch khác giúp ZaloPay nhé.