Giao dịch của bạn không thành công do thẻ hiện không hoạt động hoặc chưa được đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến. Bạn có thể đăng ký trên ứng dụng ABBank Mobile/ Internet Banking hoặc đến chi nhánh ngân hàng gần nhất để đăng ký.