Liên kết ngân hàng của bạn không thành công do một trong các nguyên nhân sau:

- Số tài khoản, tên chủ tài khoản hoặc số CMND/ hộ chiếu không trùng khớp với thông tin đăng ký tại ngân hàng. Bạn vui lòng kiểm tra và nhập lại thông tin tài khoản.

- Số điện thoại gắn với ví ZaloPay không trùng khớp số điện thoại đăng ký dịch vụ SMS Banking/ VCB Digibank. 
Bạn vui lòng liên hệ tổng đài 1900545413 hoặc đến quầy giao dịch của ngân hàng để được hỗ trợ đổi số điện thoại đăng ký ở ngân hàng trùng với số điện thoại ZaloPay. 
Nếu bạn không thể đổi số điện thoại tại ngân hàng, bạn có thể sử dụng tính năng đổi số điện thoại của Ví ZaloPay theo hướng dẫn tại đây.