Quý khách chưa đăng ký dịch vụ SMS Banking với số điện thoại gắn với ví ZaloPay. Vui lòng tới chi nhánh Vietcombank để đăng ký, sau đó thực hiện liên kết lại