Giao dịch của bạn không thành công do thẻ hiện không hoạt động hoặc chưa được đăng ký dịch vụ Thanh toán trực tuyến. Bạn vui lòng đến chi nhánh ngân hàng gần nhất để đăng ký.