Số điện thoại gắn với ví ZaloPay chưa đăng ký dịch vụ SMS Banking hoặc VCB Digibank tại ngân hàng. Để đăng ký, bạn vui lòng đến chi nhánh ngân hàng Vietcombank gần nhất để được hỗ trợ.


Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ SMS banking/ VCB Digibank bằng số điện thoại khácthì thử đổi số điện thoại gắn với ví ZaloPay theo hướng dẫn tại đây; hoặc đến chi nhánh Vietcombank để đổi số điện thoại đăng ký ở ngân hàng trùng với số điện thoại ZaloPay.