Giao dịch của bạn không thành công do tài khoản eBank của bạn đang bị khoá. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm thì vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành VIB 1800 8195.