Tài khoản chưa đăng ký dịch vụ SMS Banking. Để đăng ký, bạn soạn tin nhắn SMS gửi 8149 theo cú pháp: EIB SMS [số tài khoản]; hoặc truy cập Mobile Banking/ Internet Banking của Eximbank để đăng ký.