Giao dịch của bạn không thành công do thẻ chưa đăng ký dịch vụ e-commerce. Để đăng ký, bạn vui lòng gọi hotline ngân hàng 1900 5555 88 hoặc soạn tin nhắn SMS gửi 8149 theo cú pháp: THE MO_ECOM [4 số cuối của số thẻ].