Thao tác liên kết tài khoản của bạn không thành công do ngân hàng phản hồi số tài khoản bạn nhập không chính xác. Bạn vui lòng kiểm tra lại số tài khoản.

Số tài khoản lã dãy số gồm 8/ 9/ 10/ 12/ 15 số được ngân hàng cung cấp trong phong bì lúc bạn mở tài khoản (không phải dãy số 9704 in trên mặt trước của thẻ)

Để tra cứu thông tin số tài khoản bạn thực hiện một trong các cách bên dưới:
  • Kiểm tra tin nhắn biến động số dư
  • Vui lòng gọi điện tổng đài Eximbank 1800 1199 và yêu cầu tra cứu số tài khoản.
  • Kiểm tra thông tin số tài khoản qua ứng dụng Internet Banking/ Mobile Banking