Liên kết ngân hàng của bạn không thành công do một trong các nguyên nhân sau:
- Thẻ/ tài khoản chưa đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến. Để đăng ký, bạn vui lòng truy cập vào Internet Banking HDBank, chọn mục Quản lý dịch vụ để cài đặt.
- Thẻ/ tài khoản đã đăng ký eBanking bằng hình thức eKYC. Để liên kết được với ví điện tử ZaloPay thì bạn cần đến chi nhánh ngân hàng gần nhất để thực hiện định danh.