Tài khoản chưa đăng ký dịch vụ SMS Banking. Để đăng ký, bạn soạn tin nhắn SMS theo cú pháp: NAB DKS [số tài khoản] gửi 8149.