Trường hợp không lấy được mã thanh toán là do mất kết nối đường truyền, bạn vui lòng thoát ứng dụng, tạm tắt 3G/wifi và tạm ngưng trong vòng 1 phút để ổn định lại đường truyền. Sau đó thao tác lại và lấy lại mã thanh toán khác.