Bạn không nhận được Gói quà sau khi thực hiện liên kết ngân hàng thành công có thể vì một số lý do sau:

- Đối với ngân hàng liên kết:

+ Chương trình không áp dụng khuyến mãi đối với Ngân Hàng Bản Việt, Thẻ/Tài Khoản SacomBank được mở online qua ZaloPay, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard, JCB).

+ Không áp dụng thẻ ảo, thẻ prepaid.

+ Thẻ/ tài khoản liên kết ngân hàng phải là thẻ/ tài khoản ngân hàng mới hoàn toàn, chưa từng được liên kết với hệ thống ZaloPay trước thời gian khuyến mãi.


- Đối với tài khoản ZaloPay liên kết:

+ Tài khoản ZaloPay chưa từng liên kết ngân hàng trước thời gian diễn ra chương trình

+ Chương trình không áp dụng cho tài khoản ZaloPay được hệ thống xác định có những dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng.