Có 2 cách:


- Làm nhiệm vụ để săn Chìa khóa

- Mua Chìa khóa trong cửa hàng bằng Xu tích lũy