Bạn có thể mua tăng lực/búa mèo tại cửa hàng hoặc trước khi vào ván chơi. 

Tăng lực/búa mèo chỉ được dùng 1 lần duy nhất trong 1 ván chơi. 

Dùng các vật phẩm hỗ trợ bằng cách ấn vào biểu tượng ở dưới màn hình khi đang kéo vật lên.