Hệ thống đã ghi nhận bạn liên kết với ngân hàng nói trên. Bạn vui lòng tải lại trang hoặc tắt đi và bật lại ứng dụng.

Trong trường hợp thẻ/tài khoản vẫn không hiển thị, bạn vui lòng liên hệ đến bộ phận chăm sóc khách hàng kèm theo anh chụp màn hình danh sách ngân hàng đã liên kết.